yogafoundation-web

Dette er Verkstedets unike yogakonsept, et konsept skapt for deg som vil bli sterkere og mykere. For deg som vil ha bedre funskjon og mindre smerter.

På Verkstedet har vi behandlet tusenvis av mennesker med muskel og skjelettplager, nå utvider vi og starter med gruppetrening. Gode nyheter for alle som vil bli smertefrie og sterke.

Vil du ha en sterk, smertefri og funksjonell kropp?

Tren om ditt bevegelsesmønster, lær deg å bruke hofta som den er ment å brukes.

Stryrk baksiden av kroppen, på en integrert måte, til du har 3 ganger sterkere bakside en framside.

Lær øvelser du enkelt kan gjøre hjemme for å lindre smerter og spenninger når det er akutt.

Hva er annerledes med Verkstedet’s Foundation Yoga i forhold til andre yogaformer?

På Verkstedet har vi i mange år jobbet med kroniske smerteplager, og vi har sett hvordan en sittende livsstil har formet den moderne kroppen og hvilke plager dette følger med seg. De fleste av oss har mistet korrekt funksjon i hofteleddet, dette er viktig å rehabilitere for å sikre bl.a ryggens helse for livet. Vi må unngå å legge vekt på utsatte steder i ryggraden, men dette skjer, igjen og igjen og igjen.

Verkstedets yogaskole gir deg verktøyene du trenger for å rette opp i bevegelsesmønstrene din som skaper smerter. Dette får du sammen med pusten, fokustreningen og stressmestringen fra tradisjonell yoga, med alle de helsefordele dette medbringer for din rygg, hjerne, nervesystem, sirkulasjon og indre organer.

 

NI2A9898NI2A9876

 

Dette er yoga forå motvirke de negative sidene ved den moderne tidsalder. Dette er en form for yoga som tar med i beregningen hva du gjør i dagliglivet ditt. Her snakker vi så klart om stolen!

Aldri før har vi sittet så mye som vi gjør nå. Aldri før har vi som art måtte bevisst styrke baksiden av kroppen og trene om bevegelsesmønsteret i hoften og ryggen, før i tiden bevegde vi oss hele tiden og jobbet stort sett fysisk hardt, dermed ble ikke ryggen vår så svak og hofta vår så låst.

Kurset er designet som en videreføring av behandlingen du får på Verkstedet eller hos andre klinikker, slik at du enkelt kan opprettholde resultater og til og med forbedre ytteligere din egen helse og velvære.

NB! Du må ikke ha fått behandling for å være med på kurset, det egner seg like godt som rehabiliteringstrening ved rygg, hofte og skuldersmerter for det.

litt om propriosepsjon, et viktig element i kurset:

Propriosepsjon er alle menneskers evne til å avgjøre sine egne kroppsdelers posisjon. Fenomenet kalles også dypsensibilitet, og er nødvendig for å kunne holde balansen. For å kunne gjøre dette benytter kroppen seg av en spesiell type reseptorer, kalt proprioseptorer (mekanoreseptorer). Disse registrerer leddenes stilling gjennom å registrere spenningen i muskler og sener. Dette gjøres ikke alltid bevisst. Reseptorene sender informasjonen til lillehjernen. Når vi lukker øynene og bevisst forsøker å avgjøre for eksempel vinkelen i kneleddet, sendes informasjonen fra proprioseptorene til den somatosensoriske cortex hvor informasjonen gjøres forståelig for oss.

Propriosepsjon er en essensiell del av vårt bevisste og ubevisste bevegelsesmønster. Uten dette ville det kreve enorm konsentrasjon bare å for eksempel fylle et glass med vann fra en kran. Et friskt menneske kompenserer automatisk for vektøkningen som følge av vannet, og slipper samtidig å avgjøre hvor føttene skal plasseres for å beholde balansen. Propriosepsjon gjør det også mulig å bevege seg i et fullstendig mørklagt rom.

Propriosepsjon kan benyttes for å avgjøre om en person er beruset. Man ber personen lukke øynene og plassere en fingertupp på nesetippen. Normalt kan mennesker gjøre dette med noen få centimeter feil, men berusede personer har betydelig større problemer med dette. Mennesker med skadet propriosepsjon har problemer med å bevege seg, og må hele tiden konsentrere seg om hvor de plasserer føttene.

– fra Wikipedia

 

————————————————————————————————–

|

STUDIER, ARTIKLER OG FORSKNING PÅ YOGA:

[Alt finnes på Pubmed/Index Medicus og/eller PsycInfo]

Subramanya, P. and Telles, S. (2009). Midlatency auditory evoked potentials following two yoga-based relaxation techniques. EEG Clin Neuroscience [In Press].

Patra, S. and Telles, S. (2009). Positive impact of cyclic meditation on subsequent sleep. Medical Science Monitor [In Press].

Telles, S., Dash, M. and Naveen, K.V. (2009). Effect of yoga on musculoskeletal discomfort and motor functions in professional computer users. Work [In Press].

Joshi, M. and Telles, S. (2009). A non-naïve, non-randomized controlled trial of kapalabhati (high frequency yoga breathing) on the P300 in normal volunteers. Journal of Alternative and Complementary Medicine [In Press].

Telles, S. and Naveen, K.V. (2008). Voluntary breath regulation in Yoga: Its relevance and physiological effects. Biofeedback, 36(2):70-73.

Joshi, M. and Telles, S. (2008). Immediate effects of right and left nostril breathing on verbal and spatial scores. Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 52(2):197-200.

Raghuraj, P. and Telles, S. (2008). Immediate effect of specific nostril manipulating yoga breathing practices on autonomic and respiratory variables. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 33(2):65-75.

Chatterjee, S., Chowdhary, N., Pednekar, S., Cohen, A., Andrew, G., Araya, R., Simon, G., King, M., Kerkwood, B., Weiss, H., Verdeli, H., Clougherty, K., Telles, S. and Patel, V. (2008). Integrating evidence based treatments for common mental disorders in routine primary care: feasibility and acceptability of the MANAS intervention in Goa, India. World Psychiatry (In Press).

Rao, R.M., Telles, S., Nagendra, H.R., Nagarathna, R., Gopinath, K., Srinath, S. and Chandrashekara, C. (2008). Effects of yoga on natural killer cell counts in early breast cancer patients undergoing conventional treatment. Medical Science Monitor, 13(2): LE 3-4.

Telles, S., Raghuraj, P., Arankalle, D. and Naveen, K.V. (2008). Immediate effect of high-frequency yoga breathing on attention. Indian Journal of Medical Sciences, 62(1): 20-22.

Padmasri, G. and Telles, S. (2007). Frontalis EMG amplitude changes during yoga relaxation based on initial levels. Journal of Indian Psychology, 25(1-2): 16-23.

Telles, S., Srividya, N. and Naveen, K.V. (2007). A comparison of the bilateral elbow joint position sense in yoga and non-yoga practitioners. Journal of Indian Psychology, 25(1-2): 1-5.

Telles, S ., Naveen, K.V. and Das, M. (2007). Yoga reduces the symptoms of distress in the tsunami survivors in the Andman Islands. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 4: 503-509.

Telles, S., Raghuraj, P., Maharana, S. and Nagendra H.R. (2007). Immediate effect of three breathing techniques on performance in a letter cancellation task. Psychological reports. Psychological reports. 104,1289-1296.

Manjunath, N.K. and Telles, S. (2007). Effects of Yoga and an ayurveda preparation on gait, balance and mobility in older persons. Medical Science Monitor, 13(12): LE 19-20.

Sarang, S.P and Telles, S. (2007). Immediate effect of two yoga-based relaxation techniques on performance in a letter cancellation task. Perceptual and Motor Skills, 105, 379-385.

Manjunath, N.K. and Telles, S. (2007). Effect of two ancient Indian interventions on depression scores in an institutionalized older population. Journal of Gerontological Nursing, 33 (2)17-23.

Manjunath, N.K. and Telles, S. (2006). Pulmonary functions following yoga in a community dwelling geriatric population in India. Journal of Indian Psychology, 24(1) 17-25.

Sarang, S.P and Telles, S. (2006). Cyclic meditation – a moving meditation – reduces energy expenditure more than supine rest. Journal of Indian Psychology, 24(2) 44-51.

Telles, S. and Naveen, K.V. (2006). Effect of yoga on somatic indicators of distress in professional computer users. Medical Science Monitor, 12(10): LE 21-22.

Sarang, S.P and Telles, S. (2006). Changes in P300 following two yoga relaxation techniques. International Journal of Neuroscience 16(12):1419-30.

Telles, S., Dash, M., Manjunath, N.K., Deginal, R. and Naveen, K.V. (2006). Effect of yoga on visual perception and visual strain. Journal of Modern Optics 54 : (7-9) 1379-1383.

Telles, S. and Naveen K.V. (2006). Comments to: Health realization/Innate health: Can a quiet mind and a positive feeling state be accessible over the lifespan without stress-relief techniques? Medical Science Monitor, 12(6): 13.

Telles, S., Naveen, K.V., Dash, M., Deginal, R. and Manjunath N.K. (2006). Effect of yoga on self-rated visual discomfort in computer users. Head and Face Medicine 50 (2): 187-190.

Sarang, S.P and Telles, S. (2006). Oxygen consumption and respiration during and after two yoga relaxation techniques. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 31(2):143-53.

Sarang, S.P and Telles, S. (2006). Changes in heart rate variability during and after two yoga based relaxation techniques. International Journal of Stress Management 13(4), 460-475.

Telles, S., Dash, M. and Naveen, K.V. (2006). Emotional impact following the tsunami in endogenous people and mainland settlers in the Andaman islands. Indian Journal of Medical Sciences 60(2):70-1.

Telles, S., Raghuraj, P., Ghosh, A. and Nagendra, H.R. (2006). Effect of yoga on performance in a mirror tracing task. Indian Journal of Physiology and Pharmacology 50 (2): 187-190.

Telles, S. (2005). Oriental approaches to masculine and feminine subtle energy principles. Perceptual and Motor Skills, 100: 292-294.

Manjunath, N.K. and Telles, S. (2005). Influence of yoga and ayurveda on self rated sleep in a geriatric population. Indian Journal of Medical Research, 121: 683-690.

Telles, S., Mahapatra, R.S. and Naveen, K.V. (2005). Heart rate variability spectrum during Vipassana mindfulness meditation. Journal of Indian Psychology, 23(2): 1-5.

Raghuraj, P. and Telles, S. (2004). Right nostril yoga breathing influences ipsilateral components of middle latency auditory evoked potentials. Neurological Sciences, 25(5): 274-280.

Telles, S., Joshi, M., Dash, M., Raghuraj, P., Naveen, K.V. and Nagendra, H.R. (2004). An evaluation of the ability to voluntarily reduce the heart rate after a month of yoga practice. Integrative Physiological & Behavioral Science, 39(2): 119-125.

Telles, S., Deginal, R. and Hutchappa, L. (2004). Awareness of computer use related health risks in software companies in Bangalore. Indian Journal of Medical Sciences, 58(5): 212-213.

Manjunath, N.K. and Telles, S. (2004). Spatial and verbal memory test scores following yoga and fine arts camps for school children. Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 48(3): 353-356.

Telles, S. and Naveen, K.V. (2004). Changes in middle latency auditory evoked potentials during meditation. Psychological Reports, 94: 398-400.

Naveen, K.V. and Telles, S. (2004). Randomized trial of yoga as a complementary therapy for pulmonary tuberculosis. Respirology, 9: 96-101.

Naveen, K.V. and Telles, S. (2003). Yoga and psychosis: risks and therapeutic potential. Journal of Indian Psychology, 21(1): 34-37.

Raghuraj, P. and Telles, S. (2003). A randomized trial comparing the effects of yoga and physical activity programs on depth perception in school children. Journal of Indian Psychology, 21(2): 54-60.

Naveen, K.V. and Telles, S. (2003). Sensory perception during sleep and meditation: common features and differences. Perceptual and Motor Skills, 96: 810-811.

Raghuraj, P. and Telles, S. (2003). Effect of yoga based and forced uni-nostril breathing on the autonomic nervous system. Perceptual and Motor Skills, 96: 79-80.

Manjunath, N.K. and Telles, S. (2003). Effect of sirsasan (head stand) practice on autonomic and respiratory variables. Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 47(1): 34-42.

Raghuraj, P. and Telles, S. (2002). Improvement in spatial and temporal measures of visual perception following yoga training. Journal of Indian Psychology, 20(1): 23-31.

Telles, S. and Vani, R. (2002). Reduction in voluntary pulse rate reduction achieved following yoga training. International Journal of Stress Management, 9(3): 236-239.

Vempati, R. P. and Telles, S. (2002). Yoga based guided relaxation reduces sympathetic activity in subjects based on baseline levels. Psychological Reports, 90: 487-494.

Manjunath, N. K. and Telles, S. (2001). Improved performance in the Tower of London Test following yoga. Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 45(3): 351- 354.

Dash, M. and Telles, S. (2001). Improvement in hand grip strength in normal volunteers and rheumatoid arthritis patients following yoga training. Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 45(3): 355- 360.

Vempati, R. P. and Telles, S. (2000). Baseline occupational stress levels and physiological responses to a two-day stress management program. Journal of Indian Psychology, 18 (1 & 2): 33-37.

Telles, S., Reddy, S.K. and Nagendra, H.R. (2000). Oxygen consumption and respiration following two yoga relaxation techniques. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 25(4): 221-227.

Telles, S., Vempati, R.P. and Reddy, S.K. (2000). Effect of yoga training on maze learning. Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 44(2): 197-201.

Manjunath, N.K. and Telles, S. (1999). Factors influencing changes in tweezer dexterity scores following yoga training. Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 43(2): 225-229.

Dash, M. and Telles, S. (1999). Motor speed based on a finger tapping task following yoga. Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 43(3): 458-462.

Vempati, R.P. and Telles, S. (1999). Yoga based relaxation versus supine rest: a study of oxygen consumption, breath rate and volume & autonomic measures. Journal of Indian Psychology, 17(2): 46-52.

Telles, S. and Srinivas, R.B. (1999). Autonomic and respiratory measures in children with impaired vision following yoga and physical activity programs. International Journal of Rehabilitation and Health, 4(2): 117-122.

Manjunath, N.K. and Telles, S. (1999). Improvement in visual perceptual sensitivity in children following yoga training. Journal of Indian Psychology, 17 (2): 41-45.

Raghuraj, P., Ramakrishnan, A.G., Nagendra, H.R. and Telles, S. (1998). Effect of two selected yoga-breathing techniques on heart rate variability. Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 42(4): 467-472.

Naveen, K.V., Nagarathna, R., Nagendra, H.R. and Telles, S. (1997). Yoga breathing through a particular nostril increases spatial memory scores without lateralized effects. Psychological Reports, 81: 555-561.

Raghuraj, P.and and Telles, S. (1997). Muscle power, dexterity skill and visual perception in community home girls trained yoga or sports and in regular school girls. Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 41 (4): 409-415.

Raghuraj, P., Nagarathna, R., Nagendra, H.R. and Telles, S. (1997). Pranayama increases grip strength without lateralized effects. Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 41(2): 129-133, cited in the European Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 7(5): 161.

Ramana Vani, P., Nagarathna, R., Nagendra, H.R. and Telles, S. (1997). Progressive increase in critical flicker fusion frequency following yoga training. Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 41(2): 71-74.

Telles, S. and Naveen, K.V. (1997). Yoga for rehabilitation: an overview. Indian Journal of Medical Sciences, 51(4): 123-127.

Telles, S., Nagarathna, R. Ramana Vani, P. and Nagendra, H.R. (1997). A combination of focusing and defocusing through yoga reduces optical illusion more than focusing alone. Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 41(2): 179-182.

Telles, S., Narendran, S., Raghuraj, P. Nagarathna, R. and Nagendra, H.R. (1997). Comparison of changes in autonomic and respiratory parameters of girls after yoga and games at a community home. Perceptual and Motor Skills, 84: 251-257.

Telles, S., Nagarathna, R. and Nagendra, H.R. (1996). Physiological measures during right nostril breathing. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2(4): 479-484.

Telles, S., Nagarathna, R. and Nagendra, H.R. (1995) Improvement in visual perception following yoga training. Journal of Indian Psychology, 13(1): 30-32.

Telles, S ., Nagarathna, R. and Nagendra, H.R. (1995). Autonomic changes during ‘OM’ meditation. Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 39(4): 418-420.

Telles, S., Hanumanthaiah, B.H., Nagarathna, R. and Nagendra H.R (1994). Plasticity of motor control systems demonstrated by yoga training. Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 38(2): 143-144.

Telles, S., Nagarathna, R. and Nagendra H.R (1994). Breathing through a particular nostril can alter metabolism and autonomic activities. Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 38(2): 133-137.

Telles, S., Nagarathna, R. and Nagendra H.R. (1994). Alterations in auditory middle latency evoked potentials during meditation on a meaningful symbol ‘OM’. International Journal of Neuroscience, 76: 87-93.

Telles, S. , Hanumanthaiah, B., Nagarathna, R. and Nagendra H.R. (1993). Improvement in static motor performance following yogic training of school children. Perceptual and Motor Skills, 76: 1264-1266.

Telles, S . and Desiraju, T. (1993). Recording of auditory middle latency evoked potentials during the practice of meditation with the syllable ‘OM’. Indian Journal of Medical Research, 98(B): 237-239.

Telles, S ., Nagarathna, R., Nagendra, H.R. and Desiraju, T. (1993). Physiological changes in sports teachers following 3 months of training in yoga. Indian Journal of Medical Sciences, 47(10): 235-238.

Telles, S . and Desiraju, T. (1993). Autonomic changes in Brahmakumaris raja yoga meditation. International Journal of Psychophysiology, 15: 147-152.

Telles, S., Joseph, C., Venkatesh, S. and Desiraju, T. (1992). Alteration of auditory middle latency evoked potentials during yogic consciously regulated breathing and attentive state of mind. International Journal of Psychophysiology, 14: 189-198.

Telles, S. and Desiraju, T. (1992). Heart rate alterations in different types of pranayamas. Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 36 (4): 287-288.

Telles, S. and Desiraju, T. (1992). Heart rate and respiratory changes accompanying yogic conditions of single thought and thoughtless states. Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 36 (4): 293-294.

Telles, S. and Desiraju, T. (1991). Oxygen consumption during pranayamic type of very slow-rate breathing. Indian Journal of Medical Research, 94(B): 357-363.

Boehde, D.D., et al. 2005. The physiological effects of 8 weeks of yoga training. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation, 25 (5), 290.

Clay, C.C., et al. 2005. The metabolic cost of hatha yoga. The Journal of Strength & Conditioning Research, 19 (3), 604–10.

Cohen, B.E., et al. 2007. Feasibility and acceptability of restorative yoga for treatment of hot flushes: A pilot trial. Maturitas, 56 (2), 198–204.

Culos-Reed, S.N., et al. 2006. A pilot study of yoga for breast cancer survivors: Physical and psychological benefits. Psychooncology, 15 (10), 891–97.

Elavsky, S., & McAuley, E. 2007. Lack of perceived sleep improvement after 4-month structured exercise programs. Menopause, May-June, 535–40.

Garfinkel, M.S., et al. 1998. Yoga-based intervention for carpal tunnel syndrome: A randomized trial. The Journal of the American Medical Association, 280 (18), 1601–1603.

Innes, K.E., Bourguignon, C., & Taylor, A.G. 2005. Risk indices associated with the insulin resistance syndrome, cardiovascular disease, and possible protection with yoga: A systematic review. Journal of the American Board of Family Practitioners, 18 (6), 491–519.

Jensen, P.S., & Kenny, D.T. 2004. The effects of yoga on the attention and behavior of boys with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Journal of Attention Disorders, 7 (4), 205–16.

Kirkwood, G., et al. 2005. Yoga for anxiety: A systematic review of the research evidence. British Journal of Sports Medicine, 39 (12), 884–91.

Kolasinski, S.L., et al. 2005. Iyengar yoga for treating symptoms of osteoarthritis of the knees: A pilot study. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 11 (4), 689–93.

Krisanaprakornkit, T., 2006. Meditation therapy for anxiety disorders. Cochrane Database Systematic Reviews (1), CD004998.

O’Connor, D., Marshall, S., & Massy-Westropp, N. 2003. Non-surgical treatment (other than steroid injection) for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Systematic Reviews, (1), CD003219.

Pilkington, K., et al. 2005. Yoga for depression: The research evidence. Journal of Affective Disorders, 89 (1–3), 13–24.

Raub, J.A. 2002. Psychophysiologic effects of Hatha Yoga on musculoskeletal and cardiopulmonary function: A literature review. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 8 (6), 797–12.

Sherman, K.J., et al. 2005. Comparing yoga, exercise, and a self-care book for chronic low back pain: A randomized, controlled trial. Annals of Internal Medicine, 143 (12), 849–56.

Taneja, I., et al. 2004. Yogic versus conventional treatment in diarrhea-predominant irritable bowel syndrome: A randomized control study. Applied Psychophysiological Biofeedback, 29 (1), 19–33.

Tran, M.D., et al. 2001. Effects of Hatha Yoga practice on the health-related aspects of physical fitness. Preventive Cardiology, 4 (4), 165–70.